EFOP-1.5.3-16-2017-00119 „A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!”

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 496 823 965 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00119 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

Projektgazda: Piricse Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

 • Penészlek Község Önkormányzata
 • Ömböly Község Önkormányzata
 • Encsencs Község Önkormányzata
 • Nyírkáta Község Önkormányzata
 • Nyírcsászári Község Önkormányzata
 • Nyírderzs Község Önkormányzata
 • Nyírpilis Község Önkormányzata
 • Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
 • Balkány Város Önkormányzata

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.04.31.

Célunk:

 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
 • munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
 • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
 • közösség egészségfejlesztése;
 • a térségi életminőség javítása;
 • a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

 

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

 

Scroll Up