Pályázatok

Magyar Falu Program

Beszámoló: Támogatói okirat azonosítója: 3365545797

Pályázat kódja: MFP-UHK/2022

Pályázat címe: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022

Projekt címe: Penészlek Község útfelújítás

Projekt megvalósításának kezdete: 2022.08.01

Projekt fizikai befejezése: 2023.10.31

Penészlek Község településen lévő Iskola utca; Piac utca; Piac-köz utak felújítása és korszerűsítése a tervek szerint megvalósult a támogatási kérelemben beadottaknak megfelelően, változás az elszámolásban történt.

A műszaki tartalom teljes egészében, változtatás nélkül megvalósult.

A korábban használt útlapok elbontásra megtörtént a bontás során keletkezett hulladék elszállításra került. Az építés során a műszaki leírás alapján megfelelő mértékben beépítették a fagyvédő réteget, melyre a többrétegű új burkolat is elkészült.

A Támogatási Okirat – Penészlek Község Iskola utca; Piac utca; Piac-köz utak felújítása, korszerűsítése a költségvetési sorban megítélt 43.847.690 Ft helyett, ténylegesen
41.697.138 Ft lett a megvalósítás során elköltve.

A változás bejelentésével a költségek átcsoportosítását alkalmazzuk: Az elszámolásban az alábbi költségek átcsoportosítását alkalmaztuk:

Kiadási tételazonosító Támogatási okirat szerint elszámolható (Ft) Elszámolásban benyújtott tételek összege (Ft) Különbözet (Ft) Különbözet elszámolása
A1 – Előkészítés, tervezés 2.463.800 Ft 2.463.800 Ft 0 Ft
E1 – Az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása 34.823.400 Ft 36.161.938 Ft -1.338.538 Ft Átcsoportosítása az E1-ről
A2 – Műszaki ellenőr 495.300 Ft 490.000 Ft +5.300 Ft Különbözet visszautalása
E2 – Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításához kapcsolódó terület-előkészítési munkálatok 5.863.590 Ft 2.458.050 Ft +3.405.540 Ft E1 és E3-ra átcsoportosított költségek utáni különbözet visszautalása
A3 – Nyilvánosság 100.000 Ft 6.350 Ft +93.650 Ft Különbözet visszautalás
E3 – Önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításához kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnika 101.600 Ft 117.000 Ft -15.400 Ft Átcsoportosítása az E1-ről
Átcsoportosításokat követően fennmaradó különbözet 2.150.552 Ft

 

A fennmaradó 2.150.552 Ft el nem számolt különbözetet, a költségek átcsoportosítását követően Penészlek Község Önkormányzata a Támogató fél számára visszautalja.

Az eredményes, külső szolgáltató bevonásával megvalósult tervezést is tartalmazó előkészítő tevékenység alapján projektünk támogatást kapott. A projekt kivitelezési tevékenysége a jogszabályoknak megfelelő műszaki ellenőri felügyelet mellett zajlott le. A tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység is megvalósult az előírásoknak megfelelően. A megvalósítás során a kötelezően előírt. A nyilvánosság biztosítása keretében falutábla és támogatói tábla kihelyezésre kerültek, a felújításról fotókat készítettünk, illetve az Önkormányzat honlapján a pályázat megjelenítésre került.

Az átcsoportosítások elszámolásáról és átvezetéséről, előzetesen telefonos ügyfélszolgálatukon kértünk állásfoglalást, miszerint nem éri el a 10%-ot az átvezetés így változás bejelentés nem szükséges.

 

 

 

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Penészlek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás összege: 29 957 400 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt címe: A Penészlek 741. helyrajzi szám alatti szolgálati lakás felújítása.
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.05.19.
A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2023.08.25.
Penészlek Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című MFP-ÖTIK/2021
kódszámú pályázat keretében támogatást nyert. Fejlesztésünk keretében A fejlesztés
keretében az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása valósult meg. A projekt
eredményeként jelentősen javult az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan komfort
fokozata és energetikai állapota. Elvégzésre került felújítási munkák: a belső burkolatok
cseréje, belső festés, a fűtési rendszer korszerűsítése, szaniterek cseréje, belső és külső
nyílászárók cseréje, a homlokzat festése, a villamos rendszer korszerűsítése, a belső és külső
vakolatok javítása, a tetőszerkezet javítása. Projektünk hozzájárul a közfeladatot ellátó
szakmák elismertségének visszaállításához, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú
lakhatás biztosításához, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a faluba áramló
népességmozgás ösztönzéséhez és támogatásához. A megvalósítás során a kötelezően előírt
tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget teszünk. A nyilvánosság biztosítása
keretében falutábla és támogatói tábla kihelyezésre kerültek, a felújításról fotókat
készítettünk, illetve az Önkormányzat honlapján a pályázat megjelenítésre került

 

 

 

Penészlek Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-SB1 – “A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás keretein belül sikeres pályázatot nyújtott be, melynek kódszáma TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00082, a projekt címeÓvoda felújítása, energetikai korszerűsítése, mozgásfejlesztő, értelemfejlesztő eszközök beszerzése, bútorok cseréje“.  A pályázat során elnyert támogatási összeg: 63,51 Millió forint.

További részletek…

TOP 2.1.3 Pályázat Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken

TOP 4.1.1 Pályázat Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Penészleken

 

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Penészlek Község Önkormányzata

Elnyert támogatás összege: 14 999 999 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt címe: „8 üléses Toyota Proace Family Comfort gépjármű beszerzése a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Penészleken.”

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.26.

A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2021.09.02.

Penészlek Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése-2020 című MFP-TFB/2020 kódszámú pályázat keretében támogatást nyert. Fejlesztésünk arra irányult, hogy Penészlek lakói, illetve a kapcsolódó tanyás településrész lakói számára biztosítsuk a hozzáférést és elérhetőséget olyan szolgáltatásokhoz, melyet saját erőből nem minden esetben tudnak elérni. Mivel településünkön sok idős és alacsony jövedelmű lakos él, számukra az utazás nehezen megoldható önállóan és saját forrásból. A fejlesztéssel viszont több olyan szolgáltatást tettünk elérhetővé a beszerzett kisbusszal, amely a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét és esélyét nagyban növeli. Fejlesztésünk hozzásegített bennünket az önkormányzati feladatok ellátásában, közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, segítésében. Célunk a település népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradásának ösztönzése. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásával egy Toyota Proace Family Comfort került beszerzésre.

A megvalósítás során a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget teszünk. A nyilvánosság biztosítása keretében falutábla és támogatói tábla kihelyezésre kerültek, a beszerzett buszról fotókat készítettünk, illetve az Önkormányzat honlapján a pályázat megjelenítésre került

Scroll Up