Pályázatok

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Penészlek Község Önkormányzata
Elnyert támogatás összege: 29 957 400 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt címe: A Penészlek 741. helyrajzi szám alatti szolgálati lakás felújítása.
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.05.19.
A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2023.08.25.
Penészlek Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című MFP-ÖTIK/2021
kódszámú pályázat keretében támogatást nyert. Fejlesztésünk keretében A fejlesztés
keretében az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása valósult meg. A projekt
eredményeként jelentősen javult az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan komfort
fokozata és energetikai állapota. Elvégzésre került felújítási munkák: a belső burkolatok
cseréje, belső festés, a fűtési rendszer korszerűsítése, szaniterek cseréje, belső és külső
nyílászárók cseréje, a homlokzat festése, a villamos rendszer korszerűsítése, a belső és külső
vakolatok javítása, a tetőszerkezet javítása. Projektünk hozzájárul a közfeladatot ellátó
szakmák elismertségének visszaállításához, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú
lakhatás biztosításához, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a faluba áramló
népességmozgás ösztönzéséhez és támogatásához. A megvalósítás során a kötelezően előírt
tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget teszünk. A nyilvánosság biztosítása
keretében falutábla és támogatói tábla kihelyezésre kerültek, a felújításról fotókat
készítettünk, illetve az Önkormányzat honlapján a pályázat megjelenítésre került

 

 

 

Penészlek Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-SB1 – “A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás keretein belül sikeres pályázatot nyújtott be, melynek kódszáma TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00082, a projekt címeÓvoda felújítása, energetikai korszerűsítése, mozgásfejlesztő, értelemfejlesztő eszközök beszerzése, bútorok cseréje“.  A pályázat során elnyert támogatási összeg: 63,51 Millió forint.

További részletek…

TOP 2.1.3 Pályázat Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken

TOP 4.1.1 Pályázat Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Penészleken

 

Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Penészlek Község Önkormányzata

Elnyert támogatás összege: 14 999 999 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt címe: „8 üléses Toyota Proace Family Comfort gépjármű beszerzése a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése érdekében Penészleken.”

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.26.

A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2021.09.02.

Penészlek Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése-2020 című MFP-TFB/2020 kódszámú pályázat keretében támogatást nyert. Fejlesztésünk arra irányult, hogy Penészlek lakói, illetve a kapcsolódó tanyás településrész lakói számára biztosítsuk a hozzáférést és elérhetőséget olyan szolgáltatásokhoz, melyet saját erőből nem minden esetben tudnak elérni. Mivel településünkön sok idős és alacsony jövedelmű lakos él, számukra az utazás nehezen megoldható önállóan és saját forrásból. A fejlesztéssel viszont több olyan szolgáltatást tettünk elérhetővé a beszerzett kisbusszal, amely a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét és esélyét nagyban növeli. Fejlesztésünk hozzásegített bennünket az önkormányzati feladatok ellátásában, közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, segítésében. Célunk a település népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradásának ösztönzése. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásával egy Toyota Proace Family Comfort került beszerzésre.

A megvalósítás során a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek eleget teszünk. A nyilvánosság biztosítása keretében falutábla és támogatói tábla kihelyezésre kerültek, a beszerzett buszról fotókat készítettünk, illetve az Önkormányzat honlapján a pályázat megjelenítésre került

Scroll Up