TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A kedvezményezett neve: Penészlek Község Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken

A szerződött támogatás összege: 100 597 320 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

  

A projekt tartalmának bemutatása:

Penészlek Község Önkormányzata belterületének vízrendezését 3 ütemben kívánja megvalósítani. Jelen pályázatban az I. ütem kerül megvalósításra, amely a felszíni csapadékvíz csatornák vízrendezését oldja meg. A projekt célja a csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója, hogy a lehulló, összegyülekező csapadékvizet el tudja vezetni az utcákról és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A beruházás megvalósítása során a vízrendezés végrehajtásával a belterületi vízi létesítmények olyan állapotba kerülnek, hogy azok vízkárt, elöntést nem okoznak a belterület magán, közösségi és állami létesítményiben.

A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

A kiépítésre kerülő bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 1890 folyóméter.

A beruházással érintett utcák a következők: Szabadság tér, Táncsics utcától keletre eső belterület, kivéve a Dózsa György utca és az Arany János utca szakaszait.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Penészlek Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00017

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.02.28.

Scroll Up