TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekSajtóközlemény

Cím:
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken
2023/november/30

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00017 azonosítószámú projekt célja Penészlek községben a csapadékvíz-
elvezetési fejlesztések megvalósítása.A projekt címe: Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Penészleken

A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
támogatása fedezte.

A projekt összköltsége: 125,12 millió forint, mely teljes egészében vissza nem térítendő támogatás.

A 125,12 millió forint európiai uniós támogatásból megvalósult beruházás keretében megszüntetésre kerültek a településen már több évtizede fennálló csapadékvíz elvezetésből és belvízből eredő problémák. A pályázat keretében megvalósításra került fejlesztés hozzájárult a település környezeti állapotának javításához, szikkasztó árkok megépítésével, a már meglévő árkok megfelelő mélységének eléréséhez szükséges kotrással, vízkormányzó műtárgyak építésével. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek: HRSZ. 390, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 476, 477, 512, 421, 315

 Összesen megépített belvízvédelmi létesítmények hossza: 1890 m.

A beruházás hozzájárult a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez. Továbbiakban a település lakosságának akadálytalan, balesetmentes közlekedésének biztosításához. A fejlesztés garantálja a csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása. A település önkormányzata vállalta a megépült hálózat állagának megóvását, tisztántartását, folyamatos karbantartását.

A megvalósult európai uniós fejlesztés mind gazdasági, mind pedig környezeti igényeket figyelembe véve indokolt volt.ű

A projekt 2023.11.30. napjával zárult.

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című európai uniós pályázat keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a vallajhivatal1@gmail.com e-mail címen kérhető.

További információ kérhető:

Bagi Zsolt sajtóreferens
Anoment Trade Kft.
4031 Debrecen, Egressy Béni tér 2. 1/1.
bagi.zsolt@anoment.hu

A sajtóközlemény ide kattintva tölthető le.

Scroll Up